مبل تختخواب شو دو نفره

A: مبل دو نفره با عرض تشک 140 سانتی متر.

B: مبل دو نفره با عرض تشک 160 سانتی متر (سایز 160 سانتی متر در دو مدل ساده و دوبل قابل تولید است).