مبل تختخواب شو تک نفره

A: مبل تک نفره با عرض تشک 80 سانتی متر.

B: مبل تک نفره با عرض تشک 110 سانتی متر (تک نفره بزرگ یا اصطلاحا مادر و کودک).

صفحه1 از2